Stuv 16-serie principe

 verbrandingszone

 convectiezone

De warmte behouden

Het schoorsteenkanaal (1) zit vol warme gassen die veel lichter zijn dan de buitenlucht en die dus alleen maar willen stijgen; men zegt van de schoorsteen dat ze “trekt”. De schoorsteen zuigt dus letterlijk de gassen van de haard op. Er moet echter worden vermeden dat de gassen en de warmte die ze bevatten te gemakkelijk via de schoorsteen ontsnappen.
Twee voorzieningen remmen ze af :

  • Bij de inlaat kan de noodzakelijke verbrandingslucht (2) slechts in de haard dringen via een schuif (3) – d.w.z. een instelbare opening – die u toelaat de nodige hoeveelheid te doseren om de gewenste intensiteit van het vuur te bekomen.
  • Bij de uitlaat kunnen de warme gassen zich niet rechtstreeks in de schoorsteen ophopen : ze moeten langs een omleidingssysteem (4) een tweede flessenhals vormen.

Door deze vernauwingen stijgt de warmte in de haard : dit is ook de bedoeling opdat de verbranding optimaal zou verlopen (beter rendement en minder uitstoot).

Precies wat er nodig is, daar waar het nodig is!

De verbrandingslucht wordt dus tot het strikt noodzakelijke herleid en verspreidt zich als volgt :

  • een klein deel activeert de basis van de vlammen ((5),
  • een ander deel dringt binnen in de verbrandingskamer via kleine gaatjes in de stenen (6) aan de achterkant van de kamer en doet de onverbrande gassen in het bovenste deel van de haard ontvlammen; dit is de naverbranding,
  • een laatste deel veegt vervolgens de ruit schoon (7) om te vermijden dat rookgassen er condenseren. Vervolgens maakt deze lucht ook deel uit van de naverbranding.

2 luchtcircuits

De noodzakelijke verbrandingslucht kan rechtstreeks van buitenaf worden onttrokken door het plaatsen van een buis(2). Voordelen :

  • de buitenlucht koelt het huis niet af vooraleer de haard binnen te dringen,
  • geen risico op terugslag (noch CO vergiftiging) daar de haard zelf van buitenaf de lucht onttrekt die nodig is, zonder de lucht binnenshuis ijler te maken,
  • de werking van de haard wordt niet verstoord door een andere luchtverbruiker zoals een afzuigkap, airco…

De omgevingslucht wordt opgewarmd door te circuleren in een dubbele wand rond de haard. Dit circuit onderscheidt zich volledig van het verbrandingscircuit. De omgevingslucht wordt in de nabijheid van de haard onttrokken of op afstand indien de haard is uitgerust met een ventilator. Hij ontsnapt aan de voorkant van de haard. Wanneer de haard is ingebouwd (Stûv 16-in), kan men er uitlaatbuis op aansluiten, om bijvoorbeeld warme lucht naar een aangrenzende ruimte te leiden.